Общи условия

Администратор на лични данни е Ейч Ди Ченъл ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър с ЕИК 200954985, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Възраждане, бул. Стефан Стамболов № 30, ет. 2, имейл office@ttvi.bg, телефон +359 2 931 8000, представлявано от Павел Павлов.

Дружеството представлява медийното обединение Глобус Медия Груп с два телевизионни канала: Травъл ТВ и This is Bulgaria HD TV.

С настоящите „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп), от една страна, и от друга страна – клиентите и посетителите на https://tovae.bg, които ползват продуктите и услугите, предоставени на сайта.

С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на сайта https://tovae.bg, се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу „Общи условия“.

Чрез използването на интернет страницата https://tovae.bg, нейното съдържание, както и предлаганите към нея услуги потребителят е еднолично отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на интернет страницата https://tovae.bg, нейното съдържание и услуги, както и от всяко друго лице, с което Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги и/или продукти според българското законодателство.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет страницата са собственост на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп)  притежава разрешение за ползване.

Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп), включително всякакво съдържание от интернет страницата извън Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп), премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп).

Всяко съдържание, до което потребителят има или получава достъп, е защитено от този документ, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) и потребителя, друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) към въпросното съдържание за използването му.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) не поема каквато и да било отговорност, в случай, че потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп). Потребителят се задължава да информира Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп)при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

Поръчка през онлайн магазина https://tovae.bg може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивни дни и в дните на официални празници.

След финализирането на поръчката служители на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) обработват и потвърждават дата на изпращане на пратката. Поръчката се обработва на следващия работен ден след финализирането й от клиента. Представител на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) се свързва с клиента на посочения от него телефон и/или мейл за потвърждаване на получената поръчка.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп)  може едностранно да прекрати поръчка, направена от клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди.

След като клиентът потвърди сумата на поръчката и Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп)  информира клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

Цените на DVD поредицата „Това е България“ в сайта https://tovae.bg са крайни, с включен ДДС.

Доставката на поредицата е за сметка на клиента. Цената за доставка зависи от куриерската служба, с която клиента иска да получи пратката си.

При поръчка на DVD поредицата „Това е България“, клиентът заплаща дължимата сума с наложено платеж на куриера при доставка. В крайната сума се включва цената на продукта и сумата, дължима за доставка.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп):

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това е възможно от зависещите от Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) обстоятелства. Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп), както и на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) има право да изпраща съобщения до регистриралите се потребителите, както и да помества на страниците си всякакви рекламни банери и съобщения за стоки и услуги в сайта, включително и такива, които препращат към други интернет страници. Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове.

2. Права и задължения на Клиента/Потребителя:

Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на интернет етиката.

Клиентът може да върне поръчката в 7 (седем) работни дни от датата на доставката. Условието за връщане е артикулът да няма следи от употреба, да не е с нарушен търговски вид, както и да е в оригиналната си опаковка. Възстановяването на сумата от страна на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в срок от 30 дни от връщането на поръчката.

По всяко време клиентът може да иска всички данни за неговото посещение да бъде изтрит от сайта на Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп). За тази цел той трябва да изпрати съобщение за желанието си до администрацията на сайта на office@ttvi.bg.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиентът дава съгласие Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента – „бисквитки” (cookies)

Целите на съхраняването на предоставената информация са както следва: идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта; създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчки.

Целите на обработването на предоставената информация са както следва: предотвратяване на злоупотреба с идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; подобряване на услугите, предоставяни от Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп); статистическа информация за покупки, посещаемост и присъствие на сайта.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп). осигурява на потребителите възможност по всяко време да получат информация за съхраняваните в крайното устройство данни – „бисквитки” (cookies).

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп). има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай, че клиентът не е възразил.

С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, клиентът предоставя своите лични данни като Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на клиента.

Предоставената от клиента информация не се представя или продава на трети лица.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) може да използва предоставена от клиента лична информация, като име и фамилия, физически и/или електронен адрес само за целите на директен маркетинг. При тези случаи клиентът може да използва правото си да се откаже от получаване на рекламни съобщения, заявявайки това на имейл адрес, индикиран в контакт страницата на сайта.

По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите „Общи условия“ страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от български съд.

Ейч Ди Ченъл ЕООД (Глобус Медия Груп) запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на клиентите чрез публикуването им на сайта.