Околностите на Полски Тръмбеш

Преобладаващият релеф на околностите на Полски Тръмбеш е равнинен и слабо хълмист. Това е територия, попадаща в Дунавската равнина. На изток се намира долината на река Янтра, заета е от най-северните разклонения на ниските Драгановски височини, разположена южно от село Орловец. Останалата по-голяма, западна част е заета от хълмистите южни части на Средната Дунавска равнина, като северно от село Каранци, в долината на Янтра е най-ниската точка. Особеностите на релефа са предпоставка за развитие на селскостопанска, промишлена, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност.

Свързани Обекти

Националният видеокаталог “Това е България” е единствената по рода си документална поредица за България и съдържа 12 тематични филма – за красотата, бита, историята, културата, забележителностите и природата на България. Добавете колекцията към вашата семейна библиотека!

Поръчайте тук
Coming Soon

Туристическият портал „Това е България“ е визуален каталог с авторски фото и видео материали, които разкриват многопластовата красота на България. Колекциите са подредени по региони и видове туризъм. Разнообразието на нашата страна е необятно! Разгледайте каталога онлайн!

Вижте Повече